| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |


RESİMLER LİSTESİ

Resim 001-001.    Güney Marmara bölgesi haritası.
Resim 001-002.    Hisartepe / Daskyleion: Doğudan görünüş.

Resim 003-001.    E.Akurgal kazıları: Hisartepe'nin güney eteğinde Orta Akhamenid evre yapısının temeli.
Resim 003-002.    E.Akurgal kazıları: Devşirme bloklarla yapılmış erken Hellenistik dönem teras duvarı.
Resim 003-003.    Ege Üniversitesi kazıları: Hisartepe'nin havadan görünüşü.

Resim 004-001.    Kybele Tapınağı temel kalıntıları. M.ö. 8. yüzyılın sonu.
Resim 004-002.    Kybele Tapınağı temeli. M.ö. 8. yüzyılın sonu.
Resim 004-003.    Üstü kapalı kült kanalı. M.ö. 7. yüzyıl.
Resim 004-004.    Taştan yontulmuş, ön cephesi boyalı Kybele Tapınağı modeli. M.ö. 670-650.
Resim 004-005.    Kybele Tapınağı modeli ile birlikte bulunmuş oinokhoe. M.ö. 670-650.
Resim 004-006.    Kybele kültü ile ilgili bothros buluntusu: zar.
Resim 004-007.    Kybele kültü ile ilgili bothros buluntuları: Omphaloslu kaseler, tören kandili, boynuzlu figürin parçaları.
Resim 004-008.    Ayağının altında Phryg dilinde "(w)-anax" yazısı bulunan Attika kyliksi. M.ö. 480.
Resim 004-009.    Dudak kenarında Phryg dilinde "karea" yazısı bulunan Attika siyah firnisli kantharos. M.ö. 350.
Resim 004-010.    Dudak kenarında Phryg dilinde "saragis:magx" yazısı bulunan gri tek renkli kase. M.ö. 510-480.
Resim 004-011.    Kösemtuğ tümülüsünde eşik taşı olarak kullanılmış ve üzerinde Phryg dilinde üç satır yazısı korunmuş tanrı Kybele'ye adak taşı. M.ö. 6. yüzyıl.

Resim 009-001.    Kuş Gölü (antik Paradeisos).
Resim 009-002.    Kuş Gölü'nde pelikanlar.
Resim 009-003.    Kuş Gölü'nde beyaz balıkçıl.
Resim 009-004.    Kazıda bulunmuş doğal midye kabukları.

Resim 010-001.    Şehir surunun batı duvarı. Akhamenid öncesi evre.
Resim 010-002.    Şehir surunun güney-doğu kulesi. Akhamenid öncesi evre.
Resim 010-003.    Teras duvarının batıdan görünüşü. Erken Akhamenid evre.
Resim 010-004.    Teras duvarının güneyden görünüşü. Erken Akhamenid evre.
Resim 010-005.    Volütlü köşe akroteri. Milet ekolü. Erken Akhamenid evre.
Resim 010-006.    Mimari terrakottalar. Erken ve Orta Akhamenid evreler.
Resim 010-007.    Mimari terrakotta (altta) ve antefiks (üstte). Erken Akhamenid evre.
Resim 010-008.    Temenos duvarı. Orta Akhamenid evre.
Resim 010-009.    Mermer pencere pervazı. Orta Akhamenid evre.
Resim 010-010.    Andron ön cephe rekonstrüksiyonu. Orta Akhamenid evre.
Resim 010-011.    Kymation'lu arkhitrav parçası. Orta Akhamenid evre.
Resim 010-012.    İon sütun başlığı. Orta Akhamenid evre.
Resim 010-013.    İon sütun kaidesi. Orta Akhamenid evre.
Resim 010-014.    Devşirme bloklarla inşa edilmiş Erken Hellenistik döneme ait teras.
Resim 010-015.    Hellenistik dönem evleri ve arada sokak.
Resim 010-016.    Byzans surunun doğu kulesi.

Resim 011-001.    Anadolu-Pers stilinde mezar steli. İstanbul Arkeoloji Müzesi.
Resim 011-002.    Magos'lu kabartma. İstanbul Arkeoloji Müzesi.
Resim 011-003.    Magos'lu kabartma. İstanbul Arkeoloji Müzesi.

Resim 011-004.     Anadolu-Pers stilinde Aramca yazıtlı mezar steli. Bursa Müzesi.
Resim 011-005.    Anadolu-Pers stilinde mezar steli. Bursa Müzesi.
Resim 011-006.    Çavuşköy mezar steli. İstanbul Arkeoloji Müzesi.
Resim 011-007.   
Aramca yazıtlı,  Anadolu-Pers stilinde kapı şekilli mezar steli. Bandırma Arkeoloji Müzesi.
Resim 011-009.    Anthemion'lu stel. Bandırma Arkeoloji Müzesi.
Resim 011-010.    Phryg dilinde yazıtlı stel. Bandırma Arkeoloji Müzesi.
Resim 011-011.    Orthostad parçası. Bandırma Arkeoloji Müzesi.
Resim 011-012.    Kabartmalı mermer köşe bloğu. Bandırma Arkeoloji Müzesi.

Resim 012-001.    Gri tek renkli seramikler.
Resim 012-002.    Gri tek renkli kantharos.
Resim 012-003.    Gri tek renkli damga bezekli seramik ve damga mühür.
Resim 012-004.    Phryg boyalı seramikleri.
Resim 012-005.    Perdahlı Phryg oinokhoesi.
Resim 012-006.    Korinth oinokhoesi. Geç geometrik evre.
Resim 012-007.    Lydia krateriskos'u.
Resim 012-008.    Mermer taklidi Lydia seramiği.
Resim 012-009.    Orientalizan dönem seramiği.
Resim 012-010.    Orientalizan seramiği.
Resim 012-011.    Akhamenid kase.
Resim 012-012.    KY-Ressamının komastlı kyliksi. M.ö. 575-565.
Resim 012-013.    Amasis Ressamının karınlı amphorası. M.ö. 550-540.
Resim 012-014.    Leagros Grubundan volütlü krater (M.ö. 520-500) ve Antimenes Ressamının amphorası (M.ö. 520-500).
Resim 012-015.    Orta ve Geç Akhamenid Evrelere ait tabakaların Attika seramikleri.
Resim 012-016.    Intentional-red teknikli phialeler.
Resim 012-017.    St. Valentine grubu kantharos parçaları. M.ö. 450-400.
Resim 012-018.    Niobidler Ressamının amphorası. M.ö. 465-455.
Resim 012-019.    Niobidler Ressamının kalyks krateri (M.ö. 455-445) ve Polygnot Grubu kraterler (M.ö. 440-390).
Resim 012-020.    Kalyks krater parçası. M.ö. 470-450.
Resim 012-021.    Munich 2335 Ressamının kalyks krateri. M.ö. 440-430.
Resim 012-022.    Siyah firnisli kantharos. Hellenistik dönem.
Resim 012-023.    Gri tek renkli emzikli kap. Hellenistik dönem.
Resim 012-024.    Gri tek renkli krater. Hellenistik dönem.
Resim 012-025.    Siyah firnisli Attika balık tabağı. M.ö. 275-250.
Resim 012-026.    Bizans dönemi kase parçaları. M.s. 12. yüzyıl.

Resim 013-001.    Akhamenid bronz at gemi parçası.
Resim 013-003.    Daskyleion'da bulunmuş çeşitli metal buluntular.
Resim 013-004.    Bronz fibula.
Resim 013-005.    Kurşun sapan taşları.
Resim 013-006.    Kurşun ağırlıklar.
Resim 013-007.    Bronz okucu.

Resim 015-001.    Dareikos ve syglos.
Resim 015-003.    Kyzikos sikkesi.
Resim 015-004.    Kistophoros. M.ö. 190-160.

Resim 016-001.    Bulla'lar.

Resim 017-001.    Silindir mühür. Eski Babil dönemi.
Resim 017-003.    Geç Babil dönemi mühürü.

Resim 019-001.    Kösemtuğ tümülüsü dromosu. Erken Hellenistik dönem.
Resim 019-002.    Kil boncuklar. Kösemtuğ tümülüsü mezar buluntuları.
Resim 019-003.    Gelenbe / Balıkesir kutsal alanı. Orta Akhamenid evre.

Resim 021-001.    Bandırma Arkeoloji Müzesi.

Resim 022-001.    Daskyleion Cilt I. Attika Seramiği (Y. Tuna-Nörling)


| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |