| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |


KONUM

    Hasluck ile başlayan ve Daskyleion’ un yerinin belirlenmesi üzerine yapılan tartışmalarda, Propontis bölgesinde iki ayrı yer önerilmekteydi (Resim 001.001).  Bunlardan biri için Ryndakos’ un (Nilüfer Çayı) Marmara Denizine döküldüğü noktada yer alan Eşkel, diğeri için ise Kuşgölünün (Daskylitis Gölü) güneydoğusunda, Ergili Köyünün batısında yer alan Hisartepe düşünülüyordu. 1952 yılında Kurt Bittel, adı geçen bu her iki yerde de araştırmalar yapmış, ele geçen arkeolojik buluntuları değerlendirmiş ve Hisartepe üzerinde, Herodotos’ un bahsettiği Satraplık merkezinin yer alması gerektiğini söylemiştir. 1954 yılında başlayıp, birkaç yıl devam eden ve Ekrem Akurgal başkanlığında bir heyet tarafından yürütülen kazılarda da, Hisartepe’ de (Resim 001.002), Daskyleion’un yer aldığını kesinleştiren diğer buluntular gün ışığına çıkarılmıştır. Bu buluntular arasında olup, sayıları beşyüze ulaşan Bulla’lar (Resim 016.001), Hisartepe üzerinde bir Akhamenid saray-arşivinin ve buna bağlı olarak da antik yazarların sözünü ettikleri Satrap Sarayının varlığını kesin olarak kanıtlamışlardır.

    Bandırma’ nın 30 Km. güneyinde, Aksakal Beldesinin 8 km. ve Ergili Köyünün 2 km. batısında bulunan Hisartepe, Kuşgölünün güneydoğusunda, doğal bir kayalık üzerinde yükselmektedir. Göl’ ün fazla suyunu başaltan Karadere (Tarsios) , Hisartepe’ nin batı ve güney eteklerine eşlik etmektedir. Göl kıyısı, baharda yaklaşık 400 m.; yaz aylarında 200 m. uzaklıkta olmasına karşın, yağışlı aylarda Tepe’ nin kuzey eteklerine kadar ulaşmaktadır. İnce, uzun bir yapıya sahip olan Hisartepe, göl seviyesinden 25 m. yükselir ve üst platosunda yüzölçümü 27 dönümdür. Bu büyüklükte bir tepe üzerinde antik dönem yerleşiminin tümü değil, fakat sadece Xenophon’ un sözünü ettiği (Hell. 4.1,15) Satrap Sarayı Kompleksi yer almalıdır. Yerleşimin ise, Hisartepe’ nin doğusunda, geniş bir alana yayıldığı yapılan sondajlarla anlaşılmıştır. (Tomris Bakır)


| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |