| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |


KAZILAR

* E. Akurgal Kazıları
* Yeni Kazılar
* Kazı ve Dokümantasyon Yöntemleri

E.Akurgal Kazıları

    1954 yılında Hisartepenin güneyinde kazılara başlanmıştır. Burada 300’e yakın tam ya da parça halinde Bulla ele geçmiştir (Resim 016.001). Bulla’ ların bazıları Akhamenid, bazıları Yunan stilindedir. Bazı Bulla’ larda aramca yazılar yer almaktadır. Arka yüzlerinde papirus ve ip izlerinden anlaşıldığına göre Bullalar papirus tomarlarına bağlı bulunuyorlardı. Böylece Daskyleion’ da satraplara ait bir arşivin varlığı ortaya çıkmaktadır.

    1955 yılında yine Hisartepe’ nin güneyinde yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. IV. Yüzyıl seramikleri ile ion düzeninde mimari bloklar ve bazı yapıların temel kalıntıları (Resim 003.001) ele geçmiştir. Ayrıca, arkaik ve hellenistik dönemlere ait birbirinden farklı teknikte şehir surlarının kalıntıları da ortaya çıkarılmıştır. Hellenistik dönemde devşirme malzeme ile inşa edilmiş 12 m. uzunlukta ve 2.5 m. yükseklikte bir teras duvarı ortaya çıkarılmış (Resim 003.002), fakat bu duvar sonraki yıllarda tamamen tahrip olmuştur. Akurgal kazıları 1960 yılından sonra devam etmemiştir. Kazılara ait dökümantasyon yoktur, sadece Bulla’ lar ve Attika Siyah Figür Seramiği yayınlanmıştır.

Yeni Kazılar

    1988 yılında Tomris Bakır başkanlığında T.C. Kültür Bakanlığı ve Ege Üniversitesi adına Daskyleion’ da kazılara yeniden başlanmıştır (Resim 003.003) Aynı yıl Hisartepe ve yakın çevresinde dokuzbin metrekarelik bir alan arkeolojik sit olarak ilan edilmiştir. Bu alan 2000 yılında Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır. Yeni kazılara öncelikle Hisartepe üzerinde başlanmıştır. Onüç yılda Hisartepe üzerinde herbiri 5 x 5 m. ebadında olan 27 açma kazılmış ve ayrıca Erken Akhamenid Döneme ait teras duvarının 45 metresi (Resim 010.003) ve Frig Dönemine ait şehir surunun bir kulesi ile sur dış duvarından 110 metresi (Resim 010.002) açığa çıkarılmıştır. Kazı bütçesinin sınırlı oluşu nedeniyle, Hisartepe üzerinde herbiri 5x5 m. ebadında olan 27 açma kazılmış ve ayrıca Erken Akhamenid Döneme ait teras duvarının 45 metresi (Resim 010.003) ve Frig Dönemine ait şehir surunun bir kulesi ile sur dış duvarından 110 metresi (Resim 010.002) açığa çıkarılmıştır.Kazı bütçesinin sınırlı oluşu nedeniyle, Hisartepe üzerinde yeni kazılar döneminde sadece 600 metrekare alan kazılabilmiştir. Kazılar, her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında, altı hafta sürmektedir. Kazı ekibinde, kazı başkan yardımcısı Dr. Gürcan Polat ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü asistanları ve öğrencilerinin yanısıra, Udine Üniversitesinden dilbilimci Profesör Roberto Gusmani ve Heidelberg Üniversitesinden Attika seramiğinde uzman Dr. Yasemin Tuna-Nörling yer almaktadır. Hisartepe’ nin doğusundaki yamaçta da sondajlar yapılmıştır. Kösemtuğ Tümülüsünün kazısı ve restorasyonu tamamlanmıştır (Resim 019.001). Kazı Evi olarak Ergili Köyü ilkokulu binası kullanılmaktadır. Kazı evinde etüdlük malzemelerin korunduğu bir kazı deposu bulunmaktadır. Müzelik buluntular 1995 yılına kadar Bursa Arkeoloji Müzesine, 1996-1999 yılları arasında Balıkesir Arkeoloji Müzesine teslim edilmişlerdir. 2001 yılından itibaren müzelik buluntular yeni açılan Bandırma Arkeoloji Müzesine gönderilecektir.

Kazı ve Dökümantasyon Yöntemleri

    1988 yılında Hisartepe’ nin bir topografik planı çizilmiş ve bu plan üzerinde mevcut kalıntılar yerleştirilmiştir. Kazısı yapılan her açma, topografik planda yer aldıkları plan-kare ile isimlendirilmektedir. Açmalarda, yüzeyden 0.30 metre derine kadar tarım toprağı yer almaktadır. Tarım toprağının hemen altında başlayan kültür katları Hisartepe’ nin batısında 2.5 m. ve doğusunda 7 m. derine kadar devam etmektedir. Bu durum, yerleşimlerin Hisartepe’ nin batıdan doğuya keskin bir eğimle alçalan anakayası üzerinde yer aldığını göstermektedir. Birbiri üzerine yer alan kültür katmanlarını tanımlamak için kazı çalışmaları bir düzlem üzerinde on santimetre derine inilerek (nivo ile bu derinlikler her seferinde ölçülmektedir) yapılmaktadır. Açmalarda temel duvarlarının kalıntıları korunmakta, sadece mekanlar içinde derinleşilmektedir. Tabanlar üzerinde, ya da bağımsız alanlarda bulunan in-situ seramikler ve diğer buluntular; üç harf ile simgelenen bir kod sistemi ile dökümantasyona alınmaktadır ( “AAA” ile başlayan kod sistemi onüç yılda “EAU” simgesine kadar ulaşmıştır). Her tür buluntu üzerine yazılan ve sabitleştirilen bu üç harf, o buluntunun nerede, ne zaman ve nasıl bulunduğunu göstermenin yanısıra, buluntunun kazı ve müze envanterlerini, katalog bilgilerini de içermektedir. Bu bilgilere; Kod Defteri, Kazı ve Müze Envanter Defterleri, Kazı Deposu Envanter Listesi, Günlük Rapor Defterleri, Yıllık Raporlar, Profil Çizim Dosyaları, Foto Negatifleri ve Slayt Listelerinde, sadece bu üç harf aranarak ulaşmak mümkündür. Tüm bilgiler ve kod sistemi bilgisayara geçirilmekte ve böylece bilgiye ulaşım daha da kolaylaşmaktadır. Tümülüs Kazısında Jeofizik Ölçümler (özdirenç ölçümleri) yapıldıktan sonra mezar odası ve dromos kazılmıştır. Karbonlaşmış ağaçlar üzerinde tarihleme için dendrokronolojik inceleme yapılmaktadır. Seramikler ise kil analizi yöntemiyle (arkeometri) araştırılmaktadır. Paleoornitolojik incelemeler ve polen analizi araştırmaları da planlanmaktadır. Bu konuların uzmanları, projeye katılmak isterlerse kazı başkanlığına başvurabilirler. (Tomris Bakır)


| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |