| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |


PARADEİSOS

   Evrensel boyuttaki kimliği ile tüm dünyanın ilgi duyduğu ve Bandırma’ nın güneyinde bulunan Kuş Gölü’nün (Daskylitis Gölü : Resim 003.003) kuzey doğusunda yer alan Kuş Cenneti salt bir doğa harikası değildir. Bandırma Kuş Cenneti aynı zamanda antik dünyanın PARADEİSOS diye anılan en eski, resmi parklarından biridir. M.Ö. 546 yılında Anadolu’yu yöneten Akhamenid Satrapları tarafından resmi park olarak kurulan, 1939 yılında Curt Kosswick ve eşi Leonore Kosswick tarafından keşfedilen, 1959 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Milli Parkı olarak ilan edilen ve 1976 yılında Avrupa Konseyi tarafından “A Sınıfı Diploma” ile ödüllendirilen Kuş Cenneti artık “Dünya Mirası” olmuştur. Büyüleyici doğal güzelliği (Resim 009.001) ve olağan dışı kuşlarının (Resim 009.002 ve Resim 009.003 ) yarattığı etkinin yanısıra, Anadolu uygarlık tarihinde de önemli rolü vardır. Bugünkü Kuş Cennetinin (Paradeisos) Daskyleion ile olan bağlantısından antik yazarlar söz etmektedirler (Xenophon, Hell. IV.1,33). Buna göre, Satraplar bu parkın bakımını üstlenmişler, park içinde gezinti yolları oluşturmuşlar, değerli ağaç ve çiçekler üretmişler, aynı zamanda da parkın bir bölümünü, aslan, yaban domuzu ve geyik gibi yabani hayvanların avında, av alanı olarak kullanmışlardır. Soylu yöneticilerin katıldıkları yaban avları, onların yaşamlarından sahneler içeren mezar stelleri (Resim 011.006) üzerinde tasvir edilmiştir. Antik yazarlar ayrıca, Paradeisos’ da beyaz ve gri balıkçıl, kaşıkçı, pelikan, yaban ördeği gibi kuşların barındığını, gölde ve derelerde büyük yayın balıklarının ve midyelerin bulunduğunu da belirtmektedirler. Bu görkemli devlet parkından günümüze sadece 640 dekar sulak alana gelen 240 çeşit göçmen kuş kalmıştır. Gölün ve parkın doğal ürünlerini o zamanın insanlarının avlayarak yediklerini gösteren balık kılçıkları, kuş kemikleri, bol miktarda midye (Resim 009.004) ve küçük, büyük boyutlarda bronz olta iğneleri, kazılar sırasında Pers tabakalarında in situ olarak ele geçmişlerdir ve bu buluntularla, Daskyleion kazısı antik dönem ornitolojisine ve zoolojisine ışık tutacak özel bir kolleksiyona sahiptir. Göl tabanından alınacak çamurda yapılacak polen analizi de Paradeisos’ da ne tür bitki ve ağaçların yetiştirildiğini gösterecektir. Paleoornitolojik incelemeler ve polen analizi projeleri henüz yaşama geçirilememiştir. Milli Park çalışmaları sırasında Paradeisos’a işaret eden buluntular arasında, üzerinde kuş resimleri olan gümüş ve altın sikkeler, bazı antik yol kalıntıları da sayılabilir. Paradeisos o gün için yalnız avlanma ve gezinti alanı değildi. Bu alanda yer alan Tümülüsler (Resim 019.001), parkın aynı zamanda soyluların gömüldükleri bir nekropol alanı  olarak da kullanıldığını göstermektedir. M.Ö. 334 yılında Granikos’da Persleri yenen Aleksandros (Büyük İskender), komutanı Parmenion’a “Parkının güzelliği ile ün salmış Daskyleion’u ele geçir” diye emreder. 2001 yılında Avrupa Konseyinin ilgili komisyonu Türkiye’ye gelip, Kuş Cennetinin “A Sınıfı Diplomasının” beşinci kez uzatılıp, uzatılmayacağı hakkında gözlemler yapacaktır. Göl ve Kuş Cenneti, sanayi atıkları ile kirlenmektedir. Devlet Su İşlerinin Göl kıyısında yaptığı seddeler ile eko sistem bozulmuştur. Göçmen kuş türlerinde azalmalar vardır ve balıklar gölde yaşayamaz duruma gelmişlerdir. Çevre Bakanlığının, Milli Park, birinci derece doğal ve arkeolojik sit ve bir dünya mirası olan bu yöre için ivedilikle ciddi koruma önlemleri alması zorunludur. Avrupa Birliğine aday olan Türkiye’nin bu bilince varması beklenilmektedir. (Tomris Bakır)


| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |