| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |


YAYINLAR

Yeni kazılar ile ilgili yayınlar:

Bakır, T., "Daskyleion", HÖYÜK I,1991, Ankara, 75-84.

Bakır, T., "A Phrygian Inscription Found at Daskyleion", MUSEUM 4, 1990/1991, Ankara, 60-61.

Bakır, T. - Gusmani, R., "Eine neue phrygische Inschrift aus Daskyleion", EPIGRAPHICA ANATOLICA 18, 1991, 157-164.

Bakır, T. - Gusmani, R., "Graffiti aus Daskyleion", KADMOS 32,1993,135-144.

Bakır, T., "Daskyleion' da Eski Eser Kaçakçılığı ve Tahribatı", Ankara Üniversitesi DTCF Fakülte Dergisi 369, 1993, 291-295.

Bakır, T., "Anadolu Pers Sanatı ve Daskyleion Satraplığı", Anadolu Medeniyetleri Konferansları Yayını,1994, Ankara, 24-30.

Bakır, T., "Archäologische Beobachtungen über die Residenz in Daskyleion", PALLAS 43, 1995, Toulouse, 269-285.

Bakır, T., "Phryger in Daskyleion", FRIGI E FRIGIO, 1997, Roma, 229-238.

Bakır, T. - Polat,G.,"Daskyleion 1997", XX.Kazı Sonuçları Toplantısı I, 1999, Ankara,577-582.

Görkay, K., "Attic Black-Figure Pottery From Daskyleion”, ASIA MINOR STUDIEN 34, 1999, 1-100.

Gültekin, R.G., ”Wild Goat Style Pottery From Daskyleion”, ARKEOLOJI DERGİSİ IV, 1996, İzmir, 87-95.

Gusmani, R. - Polat, G., “Manes in Daskyleion”, KADMOS 38, 1999, 137-162.

Gusmani, R. - Polat, Y., ”Ein neues phrygisches Graffito aus Dakyleion”, KADMOS 38, 1999, 59-64.

Tanrıver, C., “Some New Texts Recordind Occupations”, EPIGRAPHICA ANATOLICA 18,1991,79-82.

Tanrıver, C., ”Mysia’ da Epigrafi Araştırmaları II”, ARKEOLOJİ DERGİSİ III, 1995, İzmir, 105-109.

Tanrıver, C., “Mysia’ da Epigrafi Araştırmaları I”,  Anatolien and Thrakien Studies in Honour of Zafer Taşlıklıoğlu I, 1999, İstanbul, 155-163.

Tuna-Nörling, Y., Die Attische Keramik. Daskyleion I, ARKEOLOJİ DERGİSİ IV (Özel Sayı), 1999, İzmir


Yayınlanmamış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

(L: Lisans Tezi,  M: Yüksek Lisans,  D: Doktora Tezi)

Ateşlier, S., Daskyleion Kösemtuğ Tümülüsü Mimarisi (M)

Ateşlier, S., Daskyleion Akhamenid Dönemi Mimarisi (D)

Atila, C., Daskyleion Arkaik Dönem Amphoraları (L)

Bakır, G., Pitane, Daskyleion ve Phokai’ da bulunmuş altı Attika Kyliksi (Eski Kazı – L)

Bulut, H., Daskyleion Protokorinth Dönemi Seramikleri (L)

Bulut, H., Dasyleion Korinth Seramikleri (M)

Centilmen, S., Daskyleion Hellenistik Dönem Sikkeleri (L)

Coşkun, G., Daskyleion Siyah Firnisli Attika Seramiği (M)

Çevirici, F., Terrakottalar Işığında Daskyleion Kültleri (M)

Divrikli, Y., Daskyleion İonia Kaseleri (M)

Durukan, M., Daskyleion İçki Kaseleri (L)

Gürtekin, R.G., Daskyleion Orientalizan Dönem Seramiği (L)

Gürtekin, R.G., Daskyleion Terrakottaları (M)

Gürtekin, R.G., Daskyleion Lydia Seramiği (D)

Kaptan, D., Daskyleion Bullaları (Eski Kazı – D)

Küserman, G., Daskyleion civarında ele geçmiş Hellenistik Dönem Mezar Stelleri (L)

Polat, G., Daskyleion ve Çevresinden Ele Geçen Anadolu Satraplık Dönemine Ait Mezar Stelleri (M)

Polat, G., Anadolu Akhamenid Dönemi Plastik Eserleri (D)

Polat, Y. Daskyleion Gri Seramiği Form Kataloğu (M)

Polat, Y., Daskyleion’ da M.Ö.8-5. Yüzyıllarda Gri Seramik (D)

Subaşı, B., Daskyleion Kösemtuğ Tümülüsü Restorasyonu (M)

Tunuz, Y., Daskyleion Daldırma Firnisli Seramiği (L)

Uslu, S., M.Ö. 5. Yüzyılda Anadolu’ da Silahlar (L)

Vardar, L., Daskyleion’ un Gri Monokrom Omphalos’ lu Phialeleri (Eski Kazı-L)

Vardar, L., Daskyleion’ un Korinth Seramiği (Eski Kazı-M)

Yıldızhan, H., Daskyleion Mimari Terrakottaları (L)

Yıldızhan, H., Daskyleion Grafitto’ lu ve Dipinto’ lu Seramiklerin Değerlendirilmesi (M)


| Ana Sayfa | Konum | Antik Metinlerde Daskyleion | Kazilar | Akhamenid Oncesi Evre | Erken Akhamenid Evre | Orta Akhamenid Evre | Gec Akhamenid Evre | Akhamenid Sonrasi Evre | Paradeisos | Mimari Kalintilar | Kabartmalar | Seramik Buluntular | Metal Buluntular | Fildisi Buluntular | Numizmatik Buluntular | Bulla'lar | Muhurler | Akhamenid Arabalari | Daskyleion Satraplik Bolgesi Buluntuları | Uzmanlar | Haberler | Yayinlar | Resimler Listesi | Sponsorlar |