Make your own free website on Tripod.com

 

c013.003.jpg (69956 bytes)

Resim 013-003.     Daskyleion'da bulunmuş çeşitli metal buluntular.
Abb. 013-003.    Verschiedene Metallfunde aus Daskyleion.