Make your own free website on Tripod.com

 

c012.022.jpg (65576 bytes)

Resim 012-022.    Siyah firnisli kantharos. Hellenistik d÷nem.
Abb. 012-022.    Hellenistischer, schwarzgefirni▀ter Kantharos.